“The most valuable thing you can make is a mistake- you can’t learn anything from being perfect.” - Adam Osborne

Kilka ostatnich artykułów i wystąpień

Postanowiłem zebrać ostatnie artykuły i wystąpienia w jedno miejsce.  Dodatkowo też brakowało mi własnego miejsca do publikacji tekstów związanych nie tylko z e-commerce, stąd pomysł na bloga. Główne przyczyny niepowadzeń sklepów internetowych – Brief  http://www.brief.pl/artykul,126,glowne_przyczyny_niepowodzen_sklepow_internetowych.html…

Read more